Estado-Comunidades lankidetza.

Estado-Comunidades lankidetza.

Eskumenak eta erantzukizunak esleitzen eratzen duen administrazio-jardueraren arloetan hainbat mailatan politika egoera konplexuak ekarri duten akordioa hitzartzea eta estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean. egoera hori Asetzeko, lankidetzarako tresnak dira (sistema zentralizatua koherentzia bermatze aldera, bikoizketak saihesteko edo gainjartzeak eta bermatu egiten diren zereginak eraginkortasunez erabiltzeko administrazioetako giza baliabideak eta baliabide materialak.

Presidenteen konferentzia

Presidenteen konferentzian organo gorena da, estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetza politikoan. lehendakariak bere Gobernua Osatzen zuten, buru delarik, eta 17 erkidegoetatik lehendakariek eta Ceuta eta Melilla hiriak dira.

Alde edo sektoreko lankidetza

Alde askotako lankidetza estatuaren eta autonomia-erkidegoen osoa protagonista da. Tresna adierazgarriena dira arlokako batzarretan, sektore jakin bati buruzkoak diren lan publiko Lankidetza organoak. alegia, Sartuta daude titularrak dituen Ministerioko Saila sailburu guztiek gai bera duten autonomietako gobernuek.

Lankidetza Hitzarmenak

Lankidetza-hitzarmenak estatuko administrazioaren arteko akordioak dira eta autonomia erkidego baten edota batzuen. lankidetza-Tresna bat osatzen dute, eta, maiz erabiltzen diren autonomia estatuan askatasunaren alde ezaugarri kontratu-figura hori, ematen dion egokitasuna eta malgutasuna berezia egoerei aurre egiteko bereziak ematen dizkio estatuak eta autonomia-erkidego bat.

Egoera (finantza-lankidetza

Egoera finantzarioa (garapenerako lankidetzarako jarduerak arautzen du autonomia-erkidegoek dagozkion eskumenei dagokienez, 86 artikuluan aurreikusitako prozedura, eta aurrekontu lege orokorraren. prozedura Horren bidez, estatuko finantza baliabideak ditu erkidegoko politika egiteko.

Aldebiko lankidetza

Lankidetza-organoak dira, izaera aldebikoa, estatuak eta Autonomia-Erkidego bakarra osatutako tratatzeko eduki orokorra edo espezifikoa gaiak.