Eskualdaketak buruzko oinarrizko datuak XIV estatuko Legealdia (2019-12-03 geroztik 2023-08-16 arte)

Datu orokorrak eta orokorrak zehazten da bileretara transferentzien batzorde mistoei buruzko zehar egindako XIV urterik urte banakatuta, eta estatuko Legealdi langileei buruzko zehaztasunak eta finantzaketaren eskuetan geldituko diren izan da, bai eta estatistika bat onetsitako erabakien ditu, hurrenez hurren, Batzorde Mistoak.

Gai orokor edota komunen inguruan egiteke dauden langileengan aldaketa dakartelako, konparaziozko egoera lekualdaketaren autonomia-erkidegoen arabera onartuta eta onartzeko gai orokorretako edo guztien edo horietako batzuk.

Dauden gai zehatzei buruzko eskualdaketak edota autonomia-erkidegoei egin beharreko intsuldaketak izendatzen dira, eta garrantzitsuenak eta onartu ziren gaiei buruzko estatuko Legealdi XIV intsuldaketak eragiten dioten autonomia-erkidego bati banan-banan, bai eta diru-izendapenak handitzeko honako zereginak eta zerbitzuak. onartutako erabakiak intsuldaketak