Legegintzaldi aldaketa ako XIV. buruzko oinarrizko datuak (2019-12-03 geroztik)

Datu globalak, orokorrak eta bilerak egin dira Legealdi osoan estatuko transferentziak bitariko batzordeak XIV. urterik urte banakatuta, eta xehetasunak jasotzen dituen langileak eta finantzaketa urteko aldaketa egin eta onartutako erabakiak Batzorde Mistoak bakoitzak bat).

Aldaketak egiteko, orokorrak edo komunak gaiei buruzkoak dira, eta aldaketak onartu du konparaketa, autonomia-erkidegoka eta gai orokorrak onartzeko guztien edo horietako batzuetan.

Aldaketak eta handitzeak, gai espezifikoetan adierazten diren aldaketak, aldaketa nabarmenenak Autonomia-erkidego Legealdi osoan eragiten duten gaiei buruzkoak, XIV. estatuko autonomia-erkidego bati banaka nahiz lehendik onartutako akordioak egiteko eta zerbitzuak zabaldu ahala.