Alde edo sektoreko lankidetza

Alde askotako lankidetza bultzatuz benetako partehartzea lortzea da, autonomia-erkidegoek egin zuten garaian interes orokorra, eta errespetua bultzatzeko ekintzazko batasuna eta aniztasuna eta autogobernurako irudian.

Lankidetzarako organoak dira Arlokako Batzarretan sektore jakin bati buruzko alde anitzeko jarduera publikoko. alegia, Sartuta daude titularrak dituen Ministerioko Saila sailburu guztiek gai bera duten autonomietako gobernuek, konposizioa, kopurua eta beren jardueragatik zutabe nagusia osatzen duten administrazioen arteko lankidetza.

Borondatez osatutako Organo hobetuko dituen jarduera da erabakitzeko eskumenak betetzeko behar duten administrazio publiko bakoitzak, kontsulta-eginkizunak izan daitezke, edo gai komunei buruzko akordioak lortzeko bideratutako koordinazio erabakitzeko, herritarren benetako arazoei aurre egiteko helburuarekin.

40 Eta 2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoak (Erregimen Juridikoa ezartzen du bere erregimen juridikoa eta 147. artikuluetan honako. Hitzaldi Bakoitzak Funtzionatzeko barne-araudia onartu du. kideen Arlokako Batzarrak eta estatuko erregistroan inskribatu behar Órganos Lankidetzarako tresnak Elektronikoak (REOICO) eraketa baliozkoa izan dadin, lege honetako Zazpigarren xedapen gehigarriaren arabera ere eman baino ez diren horiek Lankidetza organoak sortu zenetik bost urteko epean egin edo bost urteko epean, legea indarrean sartzean, iraungita geratuko dira.

Oro har, laguntza dute lan-organoa, batzorde sektorialak, eta bilerak prestatzeko ardura duten erabakien segimendua egitea, lan-taldeak dira ohiko lanak egiteko eskatzen zaien teknika. Arlokako Batzarrak 42 Dago gaur egun, eta elkarren artean oso heterogeneoa da jarduera-maila.