Lankidetza Hitzarmenak

Lankidetza-hitzarmenen arteko akordioak dira estatuko administrazioak eta autonomia erkidego baten edota batzuen osatzen dute konferentzia sektorialen tresna, batera. lankidetza hori erabiltzen da gehien autonomia-erkidegoz osatutako estatua askatasunaren alde ezaugarri kontratu-figura hori, ematen dion egokitasuna eta malgutasuna berezia hartutako erabakien edukia finkatzeko behar izatea lortu nahi dute Estatuak eta autonomia-erkidegoek.

Lankidetza-hitzarmenen oinarrizko erregulazio bat vi. kapituluan, atariko titulua, 40/2015 legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoarena, bete beharreko baldintzak finkatzen ditu. Arautze hori osoa, estatuko administrazio orokorreko PRA/21eko agindua, 4./2017 2017ko abenduaren, ministro kontseiluaren erabakia 2017ko abenduak 15, onartzen dira izapidetzeko jarraibideak hitzarmenak.

Formalki hartzen dira lankidetza-hitzarmenak tresna gisa izaera aldebikoa, praktikan gobernua eta pixkanaka ministerio joan dira, hitzarmen-politika bultzatu behar da tratamendua aldeaniztuna, testua, edo antzeko proposatuz edo zati handi bat autonomia-erkidegoek. Ondorioz, oso esanguratsua zati bat izenpetutako hitzarmenak hartuko dira, eta harpidetza-hitzarmenak sinatu dira ”, “ oro har, guztiak edo autonomia-erkidego gehienetako erantzuten diete eta politika orokorrak eta autonomia-erkidegoekin lankidetzan, guztia edo nazio-lurraldearen zati handiena.

Gaur egun, ikusten da egonkortasuna eta jarraitutasuna ematea, eta, beraz, kopurua esanguratsua hitzarmenak formalizatzeko ahalmena du urte anitzeko indarraldia luzatuko da. lankidetza bat edo urtero

Kopuru esanguratsua eragiten ditu finantza-konpromisoak hitzarmenak estatuaren kontura, eta, beraz, praktikan erabiltzen dira eusko jaurlaritzak eta jarduketa zehatzak politikak sustatzea, bete behar dute autonomia-erkidegoek. Ekarpen horiek autonomia erkidegoek egindako ekarpenak osatzen dituzte, aurrekontuetara estatuak egiten dituen erkidegoen jardunbideak pizten dituzte, eta gobernuak sustatu nahi dituen. Daukaten garrantziarengatik gizarte-politiken, azpiegituren eta ingurumen-politiken. Beste kasu batzuetan aldeen ekarpenak dira konpentsazio bat jarduera administrazio batek egiten duen beste administrazio baten mesedetan eta kontura.