Koordinatzaileak IMI

ZerNorkEgituraKoordinatzaileakÁmbitos

Azken agintari izan dira sistema (GGD arrazoia. Haiek aktiboki parte hartzera dei sisteman, informazioa trukatuz, kontsultak eta abar gauzatzeko beharrezko EEMM artean administrazio-lankidetza.

Horiekin batera hainbat oinarri diren agintariei behar dira azken IMI) nahiz bermatzeko funtsezko Zeregina betetzen dute eraikuntzari, agintaritzen sareak sortzea eta artatzea, bai esku hartzea eskatzen duten espezializazio handiagoa emateko izanez gero (irizpide gisa ez beste estatu batzuekin, informazioa tratatzea, etab.).

Espainian, irudia ere. koordinatzaile nazional bat (NIMIC) gai bakoitzeko koordinatzaileak izendatu dira (Egoera Orokorra, administrazio / '', koordinatzaile orokorrak eta autonomia-erkidegoek eta hiri bakoitzak '' estatutuak onartzeko eta arteztarau guztiak.

NIMIC (GGD sistema nazionala (koordinatzailea)

Esther Peláez Pérez (lurralde antolaketa eta Funtzio Publikoko Ministerioa).

Eak Bermúdez kalea, 46. - 1.; 28071 - madril

esther.perez@correo.gob.es91 2734439.

Autonomia-erkidegoetako IMI koordinatzaileen zerrenda

Lanbide-kualifikazioen koordinatzailea / ordezkaria,

Lanbide-kualifikazioen koordinatzailea / ordezkaria,

Lanbide-kualifikazioen koordinatzailea / ordezkaria,

Zerbitzuen zuzentarauaren ordezkariak, koordinatzaileak

Garraio arloko koordinatzailea (ordezkaria.

Langileen ordezkaria, desplazamendu zuzentarauaren koordinatzailea

Zuzendaritzaren ordezkaria, pazienteen eskubideak koordinatzailea

Merkataritza Elektronikoa, zuzendaritzaren ordezkaria koordinatzailea

Kultur ondasunak berreskuratu esparrurako ordezkari koordinatzailea

Errepideen arloan, ez utzi makina mugikorrak koordinatzailea

Dokumentu publikoen eremuan ordezkariaren koordinatzailea

Suzko armak utzi duen eremuan transferentzia

Gidari utzi duen eremuan trenek

Kontsumitzaileen Babeserako Lankidetzako Erregelamenduaren koordinatzaile delegatua

Kontsumitzaileen Babeserako Lankidetzako Erregelamenduaren koordinatzaile delegatua

Centro SOLVIT España

Dentro de IMI también se localiza la base de datos de SOLVIT que es un servicio de ámbito europeo que ayuda a los ciudadanos y empresas a ejercer sus derechos en el mercado interior solucionando sus problemas concretos con los organismos públicos. En España, esta base de datos la gestiona el centro SOLVIT-ES que reporta directamente a la Comisión Europea.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Plaza del Marqués de Salamanca 8
28006 MADRID
E-mail: solvit@maec.es