Suzko armak utzi duen eremuan transferentzia

Barne ministerioa. Guardia zibilaren zuzendaritza nagusia.

Kontu-Hartzailetza Zentralak armak eta lehergailuak

91 5142416

dg-icae@guardiacivil.org