2013Ko DBEARI txostena

AEPDK TXOSTENA: INFORMACIÓN COMISIÓN ESKUBIDEEN MUGAK EDO SALBUESPENAK EGIN ETA INFORMACIÓN SARTU, ETA EZARRITAKO ARAUTEGIA (IV RECTIFICACIÓN SUPRESIÓN CAPÍTULO IMI(20. ArtikuluakErregelamenduak (EB) 1024 / 2012administrazioen arteko lankidetza (urteko buruzko informazio-sistema Barne-merkatua bidez (Araudi IMI) beharra ezartzen die estatu kideei salbuespenak edo mugak ezartzen diren kasuetan emango diote batzordeari, kapitulu honetan jasotako eskubideei (Iv. kapitulua: informazio -, eskuratu, zuzendu eta ezabatu), 13. artikuluaren arabera, bere estatuko legedia/ / CE zuzentaraua 46 95./ / Ee zuzentarauaren 13. artikuluan xedatutakoa 2000ko 95:

 1. Estatu kideek legezko esparrua mugatzeko neurriak har ditzakete eskubideak eta betebeharrak (goian aipatutako tartean), muga hori babesteko beharrezko neurri gisa.

  a) Estatuaren segurtasunaren alegia.

  b) defentsa;

  c) segurtasun publikoari.

  d) prebenitzea, ikertzea, antzematea eta zigortzea, lanbideak, arau-hauste penal eta deontologia arau-hausteak arautzen.

  e) ekonomia - eta finantza-arloko interes garrantzitsua, europar batasuneko estatu kide bat edo, bestelako gaien barne, aurrekontu eta zerga

  f) funtzio bat kontrolatzeko, ikuskatzeko edo arautzeko lotuta, baina noizean behin baino ez dute aipatzen diren kasuetan, aginte publikoaz baliatzea letra c), d) eta e).

  g) babesteko interesa (edo beste pertsona batzuen eskubideak eta askatasunak.
 2. Legezko berme egokiak alde batera utzi gabe, ez dela, batez ere datuak erabili ahal izateko pertsona jakin batzuei buruzko erabakiak edo neurriei dagokienez, estatu kideek aukera izango dute, baldin eta inolako arriskurik ez badago, intimitatearen aurkako eraso nahi genituen, lege-xedapen batean jasotako eskubideei mugak 12. artikuluan (datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatu edo blokeatu) tratatu behar da, datu edo ikerketa helburuetarako baino ez da gordetzen datu pertsonalak fitxategi moduan egiteko behar den denbora tarte batean betetzeko soilik gainditzen ez dituzten estatistikak egitea.

SALBUESPEN HORREN BARRUAN, PROTECCIÓN LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DATUAK

La1999 / Lege Organikoaren 15.abenduaren 13ko datu pertsonalen babeserako (DBLO) direktibaren zati bat (95 artikulua. salbuespenak jaso ditu (23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari / ee (salbuespenak eskubideak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta informazioa).

24. Artikuluakdioenez, estatuko defentsari eragiten dienean, segurtasun publikoa edo arau-hauste penalei ere egin, ez da aplikagarria izango datu pertsonalak eskatzen zaizkien interesdunei informazioa izateko eskubidea aldez aurretik, berariaz, zehatz eta argi:a) Buruzko datu pertsonalen fitxategi edo tratamendu bat dagoela, Haiek biltzeko xedearen eta informazioaren hartzaileak.

b) beren galderak erantzutea nahitaezkoa edo hautazkoa (zaizkien ere.

c) datuak lortzeak zer ondorio dituen suministrarlos edo uko egitea.

d) aukera eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko.

e) tratamenduaren arduradunaren identitatea eta helbidea ((edo, hala badagokio, haren ordezkariarena.

23.1 Artikuluakez, dblo legea, defentsarako ditzakeen arriskuen arabera (derivarse Egoera eta segurtasun publikoaren eta hirugarrenen eskubide eta askatasunen babesa edo egiten ari diren ikerketak beharrak eta eskubideak eskuratu, zuzendu eta ezabatu datuak dauzkaten fitxategien arduradunek:

- Beharrezko diren benetako arrisku bat prebenitzea edo arau-hauste penalak zigortzea, publikoaren segurtasunerako (segurtasun indar eta kidegoei (Espainia)

- Datuak ideologiari, sindikatu-afiliazioari, erlijioari, sinesmena, arrazazko jatorria, osasuna edo bizitza sexuala egiten denean tratamendua jaso eta segurtasunerako indarrek (Egoera jakin baten ikerketa helburuetarako soilik

2. Atalean (23. artikuluaeskubideak erabiltzeko aukera ukatuz loscitados arduradunek ogasunaren fitxategietan oztopatzen duten administrazio-jarduerak ziurtatzea elcumplimiento Públicacuando zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, interesdunak nahi duenean estésiendo ikuskapen-jarduera.

23. Eta 24. artikuluetan jasotako salbuespenak dagozkien titulartasun publikoko fitxategiak daude.

Era berean, beste arau sektorial mugak izan daitezke, eta horien artean aipatzekoak dira, legean aurreikusitako / 10, 2010eko apirilaren 28an, kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantziazioa prebenitzeko (alegia, gai horri buruzko europako araudia ere egokitzen.