Intsuldaketak buruzko oinarrizko datuak XI. estatuko Legealdia (2016-01-13 2016-07-18 arte)

Ez da egin intsuldaketak estatuko legealdi honetan.