Datos básicos sobre traspasos no XI Lexislatura estatal (13-01-2016 ata 18-07-2016)

Non se realizaron traspasos nesta Lexislatura estatal.