Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL). Ofrécese tamén un *visor *georreferenciado.

A Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL), regulada no artigo 4 do Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño, é un instrumento de análise cuantitativa e cualitativa dos servizos de competencia municipal. Constitúe un inventario de ámbito nacional, de carácter *censal, que ten como obxectivo coñecer periodicamente a situación e o nivel de dotación de infraestruturas e equipamentos locais, co fin de poder avaliar as necesidades dos #este sectores, permitir unha correcta distribución dos recursos, eliminando os desequilibrios rexionais mediante unha mellor planificación dos investimentos públicos que as Administracións Públicas realizan nos municipios.

Comprende todos os municipios menores de 50.000 habitantes do territorio nacional, con excepción das Comunidades Autónomas do País Vasco e Navarra, por ter un réxime foral propio e non estar incluídas na Cooperación Económica do Estado.  Recolle a información a nivel de núcleo de poboación, abarcando como mínimo, todos os sectores que competen á actividade municipal reflectidos nos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Acceso ao *visor *Geo-*EIEL

O *visor *Geo-*EIEL permite acceder á información *georreferenciada con amplas funcións de representación e acceso aos datos sobre mapas. Pode consultar a axuda dispoñible no propio *visor e neste manual de uso.