Exposición “A *desbandá”, Málaga

La exposición "La desbandá, 1937. De Málaga a los Pirineos" se alojó en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y ha concluido el 31 de octubre.

Esta exposición tivo como obxectivo conmemorar o 85 aniversario do gran éxodo de poboación civil que se produciu a través da estrada de Málaga a Almería, inmediatamente posterior á toma da primeira cidade polas forzas sublevadas durante a guerra civil. De carácter eminentemente pedagóxico, a exposición serviu para crear conciencia sobre as consecuencias do uso da violencia e a destrución estéril que causan as guerras sobre a poboación civil.

La exposición surgió de la colaboración conjunta entre la Universidad de Málaga, la Fundación Bancaria Unicaja y este Ministerio.