Organigrama

Real Decreto 507/2021, do 10 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 2/2020, do 12 de xaneiro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, creou o Ministerio de Política Territorial como departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de política territorial, organización territorial do Estado e relacións coas comunidades autónomas e as entidades que integran a administración local.

Mediante o Real Decreto 531/2021, do 10 de xullo, de conformidade co disposto nos artigos 62.e) e 100 da Constitución, e a proposta do Presidente do Goberno, noméase Ministra de Política Territorial a dona Isabel Rodríguez García.

Segundo dispón o Real Decreto 683/2021, do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial, dependen do Ministerio de Política Territorial os seguintes órganos superiores e directivos

Secretaría General de Coordinación Territorial

Ligazóns