Organigrama

Real Decreto 829/2023, do 20 de novembro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, creou o Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática como departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de política territorial, organización territorial do Estado e relacións coas comunidades autónomas e as entidades que integran a administración local.

Así mesmo correspóndelle a proposta e execución da política do Goberno en materia de memoria histórica e democrática.

Mediante o Real Decreto 835/2023, do 20 de novembro, de conformidade co disposto nos artigos 62.e) e 100 da Constitución, e a proposta do Presidente do Goberno, noméase Ministro de Política Territorial e Memoria Democrática a don Anxo Víctor Torres Pérez.

  • Ministro

Segundo dispón o Real Decreto 829/2023, do 20 de novembro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, este ministerio estrutúrase nos seguintes órganos superiores

  • Secretaría de Estado de Política Territorial
  • Secretaría de Estado de Memoria Democrática

Ligazóns