Organigrama

O Real Decreto 355/2018, de 6 de xuño, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, creou o Ministerio de Política Territorial e Función Pública como departamento encargado das relacións coas comunidades autónomas e as entidades que integran a Administración Local e as relativas á organización territorial do Estado. Correspóndelle tamén a proposta e execución da política do Goberno en materia de función e gobernación públicas.

Con posterioridade, o Real Decreto 595/2018, de 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, fixou a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública determinando os seus órganos superiores e directivos ata o nivel orgánico de dirección xeral, quedando formado da seguinte maneira:

Ligazóns