Secretaría Xeral de Coordinación Territorial

A Secretaría Xeral de Coordinación Territorial é o órgano directivo ao que corresponde, baixo a autoridade da persoa titular da Secretaría de Estado de Política Territorial, o impulso e a coordinación das competencias atribuídas ao departamento referentes á política territorial, tanto autonómica como local.

Ademais, compete á Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, baixo a autoridade da persoa titular da Secretaría de Estado de Política Territorial, as funcións no ámbito europeo e internacional das competencias atribuídas ao departamento nas materias referentes á política territorial, tanto autonómica como local.

Secretaria Xeral de Coordinación Territorial: Miryam Álvarez Páez

Gabinete Técnico: Inmaculada Algarra Solis

Da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial dependen os siguintes órganos directivos:

  • Subdirección Xeral de Relacións Europeas e Internacionais: *Mª Rocío Díaz Martín.