Cooperación Económica Local. Axudas do Estado e Fondos Europeos

Aquí atopará...

Información sobre as axudas e subvencións destinadas a entidades locais e financiadas con fondos do Estado ou da Unión Europea, que son xestionadas pola Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local.

Fondos Europeos para entidades locais

Fondos Europeos para entidades locais

Información sobre convocatorias de ayudas destinadas a las entidades locales españolas, financiadas con Fondos Europeos

Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

Medidas de recuperación adoptadas polo Estado para zonas afectadas gravemente por emerxencias de protección civil en infraestruturas, equipamentos ou instalacións, servizos e redes viarias titularidade das entidades locais afectadas.

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL).

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Información sobre as distintas liñas de axuda que integran o Programa de Cooperación Económica do Estado aos investimentos das entidades locais (*CEL), así como doutras liñas de cooperación adicional