Cooperación Económica Local. Axudas do Estado e Fondos Europeos

Aquí atopará...

Información sobre as axudas e subvencións destinadas a entidades locais e financiadas con fondos do Estado ou da Unión Europea, que son xestionadas pola Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local.

Axudas financiadas con Fondos Europeos

Axudas financiadas con Fondos Europeos

Información sobre convocatorias de axudas destinadas ás entidades locais españolas, financiadas con Fondos da Unión Europea

Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

Medidas de recuperación adoptadas polo Estado para zonas afectadas gravemente por emerxencias de protección civil.

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais

Información relativa á elaboración e resultados da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (*EIEL). Ofrécese tamén un *visor *georreferenciado.

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Programa de Cooperación Económica do Estado e outras liñas de cooperación

Información sobre as distintas liñas de axuda que integran o Programa de Cooperación Económica do Estado aos investimentos das entidades locais (*CEL), así como doutras liñas de cooperación adicional