Coordinadores *IMI

Que      Quen     Estrutura     Coordinadores     Ámbitos

As autoridades finais son a razón de ser do sistema IMI. Son elas as chamadas a participar máis activamente no sistema, intercambiando información, consultas, etc. para levar adiante a necesaria cooperación administrativa entre os EEMM.

Xunto a elas aparecen diversos coordinadores IMI que apoian ás autoridades finais. Desempeñan un labor esencial tanto para garantir a construción, formación e mantemento da rede de autoridades, como para achegar maior especialización ante casos que requiran intervención (como discrepancias de criterio con outros estados, tratamento de alertas, etc.).

En España, ademais da obrigatoria figura dun coordinador nacional (NIMIC) designáronse coordinadores 'temáticos' por cada directiva da Administración Xeral do Estado, e coordinadores 'globais' por cada unha das CCAA e cidades con estatuto de autonomía habilitados para todas as directivas.

NIMIC (coordinador nacional do sistema IMI)

    Esther Pérez Peláez (Mº de Política Territorial e Función Pública).
    c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
    esther.perez@correo.gob.es; 91 2734439

 

Lista de coordinadores *IMI autonómicos

Coordinador delegado para a Directiva de Cualificacións Profesionais

Coordinador delegado para a Directiva de Cualificacións Profesionais

Coordinador delegado para a Directiva de Cualificacións Profesionais

Coordinadores delegados para a Directiva de Servizos

Coordinador delegado no ámbito do transporte de euros

Coordinador delegado para a Directiva de Desprazamento de Traballadores

Coordinador delegado para a Directiva de Dereitos dos Pacientes

Coordinador delegado para a Directiva de Comercio Electrónico

Coordinador delegado para o ámbito de recuperación de bens culturais

Coordinador delegado para o ámbito de maquinaria móbil non de estrada

Coordinador delegado para o ámbito de documentos públicos

Coordinador delegado para o ámbito de transferencia de armas de fogo

Coordinador delegado para o ámbito de condutores de trens

Coordinador delegado do Regulamento de cooperación en materia de protección dos consumidores

Coordinador delegado do Regulamento de cooperación en materia de protección dos consumidores

Centro SOLVIT España

Dentro de IMI también se localiza la base de datos de SOLVIT que es un servicio de ámbito europeo que ayuda a los ciudadanos y empresas a ejercer sus derechos en el mercado interior solucionando sus problemas concretos con los organismos públicos. En España, esta base de datos la gestiona el centro SOLVIT-ES que reporta directamente a la Comisión Europea.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Plaza del Marqués de Salamanca 8
28006 MADRID
E-mail: solvit@maec.es