Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

Subvencións por danos en infraestruturas municipais, rede viaria provincial e insular

[INFORMACIÓN ACTUALIZADA A 11-08-2023]
Ante situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica tales como incendios forestais, temporais ou outras catástrofes naturais, o Estado, en exercicio da súa competencia exclusiva en materia de seguridade pública (contida no art. 149.1.29ª da Constitución Española), entre outras decisións, adopta medidas urxentes dirixidas á reparación dos danos producidos en infraestruturas, equipamentos ou instalacións, servizos e redes viarias titularidade das entidades locais afectadas.
A xestión e pago das subvencións destinadas a facer fronte a estes danos atribúese este Ministerio.

Bases comúns

(BOE, 12-02-2015) Orde *HAP/196/2015, do 21 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións que teñan por finalidade a execución de obras de reparación ou restitución de: infraestruturas, equipamentos e instalacións e servizos de titularidade municipal e das mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturais, así como redes viarias das deputacións provinciais, cabidos, consellos insulares e comunidades autónomas *uniprovinciales.

Información práctica sobre imaxe institucional (medidas de publicidade).

Subvencións para facer fronte a danos en infraestruturas e rede viaria de entidades locais

 

 

 

 

Máis información

Puede obtener más información en Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior).

Nota informativa Covid-19, sobre a suspensión dos prazos de execución e xustificación destas subvencións pola declaración do estado de alarma de 14-marzo-2020.