Subsecretaría de Política Territorial e Memoria Democrática

Corresponde á Subsecretaría de Política Territorial e Memoria Democrática desempeñar as funcións enumeradas no artigo 63 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e a dirección, impulso e supervisión dos órganos directivos, das unidades directamente dependentes e dos organismos adscritos.

Como órgano directivo directamente dependente da persoa titular do Ministerio, corresponderá ao titular da Subsecretaría de Política Territorial e Memoria Democrática a representación ordinaria do Ministerio, a dirección, impulso e coordinación xeral dos servizos comúns do departamento, o exercicio das competencias correspondentes aos #este servizos comúns, así como a asistencia ao titular do Departamento na elaboración e aprobación dos plans de actuación do Departamento e dos organismos públicos adscritos.

Subsecretaria de Política Territorial e Memoria Democrática: Berta Pérez Hernández

Gabinete Técnico: Pedro Gutiérrez Crespo

Órganos directivos dependentes:

  • Secretaría General TécnicaMaría González Fernández
  • Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica: César Mantecón Granell
  • Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios: Begoña Muelas Escamilla
  • Subdirección Xeral de *Oficialía Maior: Miguel Ángel Sánchez Castro
  • División de Tecnoloxías da Información: Vitoria Figueroa Domínguez

Órganos adscritos:

  • Avogacía do Estado no Departamento: Antonio Panizo García
  • Intervención Delegada: Inmaculada Soto Peña