Subsecretaría de Política Territorial

Corresponde á Subsecretaría de Política Territorial desempeñar as funcións enumeradas no artigo 63 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e a dirección, impulso e supervisión dos órganos directivos, das unidades directamente dependentes e dos organismos adscritos.

Como órgano directivo directamente dependente da persoa titular do Ministerio, corresponderá ao titular da Subsecretaría de Política Territorial a representación ordinaria do Ministerio, a dirección, impulso e coordinación xeral dos servizos comúns do departamento, o exercicio das competencias correspondentes aos #este servizos comúns, así como a asistencia ao titular do Departamento na elaboración e aprobación dos plans de actuación do Departamento e dos organismos públicos adscritos.

Subsecretario de Política Territorial: Ignacio de Domingo Valenzuela

Gabinete Técnico: Pedro Gutiérrez Crespo

Órganos directivos dependentes:​ 

Órganos dependentes:

  • Subdirección Xeral da Oficina Orzamentaria e Xestión Económica: César Mantecón Granell
  • Subdirección Xeral de Recursos Humanos e Inspección de Servizos: Begoña Muelas Escamilla
  • Subdirección Xeral de Oficialía Maior: Miguel Ángel Sánchez Castro.
  • División de Tecnoloxías da Información: Victoria Figueroa Domínguez.

Órganos adscritos:

  • Avogacía do Estado no Departamento: Antonio Panizo García.
  • Intervención Delegada: Mª Luisa Esteban Izquierdo.