Sotssecretaria de Política Territorial

Correspon a la Sotssecretaria de Política Territorial exercir les funcions enumerades en l'article 63 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i la direcció, impuls i supervisió dels òrgans directius, de les unitats directament depenents i dels organismes adscrits.

Com a òrgan directiu directament depenent de la persona titular del Ministeri, correspondrà al titular de la Sotssecretaria de Política Territorial la representació ordinària del Ministeri, la direcció, impuls i coordinació general dels servicis comuns del departament, l'exercici de les competències corresponents a aquests servicis comuns, així com l'assistència al titular del Departament en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del Departament i dels organismes públics adscrits.

Sotssecretari de Política Territorial: Ignacio de Domingo Valenzuela

Gabinet Tècnic: Pedro Gutiérrez Crespo

Òrgans directius dependents:​ 

Òrgans depenents:

  • Subdirecció General de l'Oficina Pressupostària i Gestió Econòmica: César Mantecón Granell
  • Subdirecció General de Recursos Humans i Inspecció de Servicis: Begoña Muelas Escamilla
  • Sotsdirecció General de Oficialía Major: Miguel Ángel Sánchez Castro
  • Divisió de Tecnologies de la Informació: Victoria Figueroa Domínguez

Òrgans adscrits:

  • Advocacia de l'Estat en el Departament: Antonio Panizo García.
  • Intervenció Delegada: Mª Luisa Esteban Izquierdo.