Secretari d'Estat de Política Territorial

ARCADI ESPAÑA GARCÍA

ARCADI ESPAÑA GARCÍA

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Màster en Direcció i gestió Pública per Analistes Financers Internacionals.

Formació especialitzada en el Sector Públic, tant en l'empresa privada, com a consultor, com en l'Administració Central i Autonòmica.

En l'Administració General de l'Estat ha sigut assessor parlamentari en el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i director del Gabinet del secretari d'Estat d'Assumptes Constitucionals i Parlamentaris.

En la Administración Autonómica, director del Gabinete del President de la Generalitat Valenciana, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Fins al seu nomenament era portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes en Els Corts Valencianes.