Projectes

Logo de participació normativa

 

A continuació s'arreplega el llistat de totes les iniciatives i propostes normatives d'audiència i informació pública. Es troben organitzades per any i mes segons la seua data de finalització del termini de presentació d'aportacions.

2024

2023

2021

2019

2018