Personal laboral accés lliure i promoció interna

En esta secció podrà consultar els processos selectius per a personal laboral del Ministeri de Política Territorial

Personal laboral accés lliure

Personal laboral promoció interna

Estabilització d'ocupació temporal

Personal laboral temporal-Contratos de relevo (Servicios Centrales)