Cartes de servicis

A través de la Carta de servicis, la Biblioteca Central del Ministeri de Política Territorial  manifesta el desig i la voluntat de prestar uns servicis públics de qualitat i eficàcia als seus usuaris.

 

Carta de Servicis de la Biblioteca Central (2019-2022)