Cartes de serveis

A través de la Carta de serveis, la Biblioteca Central del Ministeri de Política Territorial  manifesta el desig i la voluntat de prestar uns serveis públics de qualitat i eficàcia als seus usuaris.

 

Carta de Serveis de la Biblioteca Central (2019-2022)