Sotssecretària de Política Territorial i Memòria Democràtica

BERTA PÉREZ HERNÁNDEZ

BERTA PÉREZ HERNÁNDEZ

Llicenciada en Dret per la Universitat de La Laguna.

Com a funcionària ha prestat serveis tant en l'Administració de la Comunitat Autònoma de Canàries (Conselleria d'Obres Públiques, Conselleria de la Presidència i Presidència del Govern) com en el Cabildo Insular de Tenerife i l'Agència Tributària Canària.

Com a directiva, ha exercit la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Política Territorial, la Secretaria General de la Presidència del Govern i la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de Presidència, Justícia i Igualtat del Govern de Canàries.

Va ser vice-presidenta segona i consellera insular de Presidència, Hisenda i Modernització del Cabildo de Tenerife en l'últim mandat 2019 - 2023.

Ponent en diverses jornades, cursos i conferències al llarg de la seva vida professional.