Cooperació Transfronterera i Territorial

Cooperació Transfronterera i Territorial

Aquest apartat conté informació sobre la cooperació entre entitats territorials de països fronterers pertanyents al Consell d'Europa i sobre les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial en l'àmbit de la Unió Europea. Aquestes agrupacions no estan limitades a entitats de territoris d'Estat fronterers

La cooperació transfronterera realitzada per les entitats territorials espanyoles

Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT)