Sotssecretaria de Política Territorial i Memòria Democràtica

Correspon a la Sotssecretaria de Política Territorial i Memòria Democràtica exercir les funcions enumerades en l'article 63 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l'adreça, impuls i supervisió dels òrgans directius, de les unitats directament depenents i dels organismes adscrits.

Com a òrgan directiu directament depenent de la persona titular del Ministeri, correspondrà al titular de la Sotssecretaria de Política Territorial i Memòria Democràtica la representació ordinària del Ministeri, l'adreça, impuls i coordinació general dels serveis comuns del departament, l'exercici de les competències corresponents a aquests serveis comuns, així com l'assistència al titular del Departament en l'elaboració i aprovació dels plans d'actuació del Departament i dels organismes públics adscrits.

Sotssecretària de Política Territorial i Memòria Democràtica: Berta Pérez Hernández

Gabinet Tècnic: Pedro Gutiérrez Crespo

Òrgans directius dependents:

  • Secretaría General TécnicaMaría González Fernández
  • Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica: César Mantecón Granell
  • Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios: Begoña Muelas Escamilla
  • Sotsdirecció General de *Oficialía Major: Miguel Ángel Sánchez Castro
  • Divisió de Tecnologies de la Informació: Victoria Figueroa Domínguez

Òrgans adscrits:

  • Advocacia de l'Estat en el Departament: Antonio Panízo García
  • Intervenció Delegada: Inmaculada Soto Peña