Serveis

Tot el personal del Departament, inclòs el dels seus Organismes autònoms, així com els ciutadans i investigadors externs, tenen accés als serveis bibliotecaris i documentals de la Biblioteca.

Las solicitudes de información, préstamo, reproducción de documentos, etc. pueden realizarse tanto telefónicamente, a través del número 91 273 57 47, como a través de la dirección de correo electrónico bibliodoc.sgt@correo.gob.es.

Orientació i informació bibliogràfica

Els usuaris poden cercar les publicacions existents a la Biblioteca consultant el seu catàleg en línia, d'accés públic, disponible a la pàgina web del Ministeri de Política Territorial  (www.mpt.gob.es)

Igualment, poden delegar les cerques avançades o les consultes de major complexitat en el personal bibliotecari.

També es facilita informació periòdica sobre les novetats bibliogràfiques i el contingut de les últimes revistes ingressades a la Biblioteca mitjançant l'edició de butlletins. Per a la seva recepció poden sol·licitar l'alta en l'adreça de correu electrònic bibliodoc.sgt@correo.gob.es

Lectura en sala

Aquest servei, prestat durant l'horari de funcionament de la Biblioteca, permet la lectura i presa de dades del fons bibliogràfic i documental, i l'accés directe als últims nombres de les revistes rebudes.

Préstec a domicili

El préstec de llibres es facilita únicament al personal del Departament. El préstec té una durada de 30 dies naturals, podent ampliar-se aquest termini mitjançant la corresponent renovació, sempre que el llibre no hagués estat sol·licitat per un altre usuari. Transcorregut aquest termini sense haver-se retornat, el Servei de Biblioteca procedirà a l'oportuna reclamació.

Estan excloses del préstec les obres de consulta i referència (enciclopèdies, diccionaris, repertoris de legislació i jurisprudència, etc.), les revistes, i les obres de la col·lecció de publicacions oficials.

Reproducció de publicacions

La reproducció d'articles de revistes i de pàgines de llibres únicament es proporciona per a finalitats de recerca i estudi. Aquesta reproducció està subjecta a la normativa sobre propietat intel·lectual i depèn de l'estat de conservació de l'original.

Préstec interbibliotecari

Aquest servei permet als usuaris de la Biblioteca Central del Ministeri de Política Territorial  sol·licitar a una altra Biblioteca un original o la reproducció d'una publicació que no es trobi en el seu fons bibliogràfic. La consulta dels originals prestats s'ajustarà a les condicions establertes per la Biblioteca prestatària.

Igualment, aquest servei permet a altres Biblioteques sol·licitar obres de la Biblioteca del Departament per un període de 15 dies, prorrogable sempre que l'obra no hagi estat sol·licitada per un altre usuari d'aquesta.