Exhumacions

Conforme al previst en l'article 16 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, correspon a l'Administració General d'Estat la cerca de persones desaparegudes durant la Guerra i la Dictadura, sense perjudici de les competències d'altres administracions públiques relacionades amb aquesta activitat.

Aquestes tasques es duran a terme de forma gradual i es recolzaran en mapes de localització de persones desaparegudes. Per al seu desenvolupament, el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, a través de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, elaborarà plans plurianuals de cerca, localització, exhumació i identificació dels mateixos.

Això plans es faran públics en aquest lloc web figurant les dades d'exhumació anual, que inclouran la xifra de peticions registrades, el nombre de fosses i restes de persones localitzades, així com el nombre de prospeccions sense resultat positiu.

Les activitats d'indagació, localització i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra o la repressió política posterior i el parador de la qual s'ignori, realitzades per les víctimes o aquelles entitats que incloguin el desenvolupament de tals activitats entre les seves finalitats, podran comptar amb la col·laboració de les administracions públiques, en el marc de la política pública de cerca de persones desaparegudes i la planificació establerta, a través dels mecanismes de finançament i ajuda que s'estableixin.