Servicis

Tot el personal del Departament, inclòs el dels seus Organismes autònoms, així com els ciutadans i investigadors externs, tenen accés als servicis bibliotecaris i documentals de la Biblioteca.

Las solicitudes de información, préstamo, reproducción de documentos, etc. pueden realizarse tanto telefónicamente, a través del número 91 273 57 47, como a través de la dirección de correo electrónico bibliodoc.sgt@correo.gob.es.

Orientació i informació bibliogràfica

Els usuaris poden buscar les publicacions existents en la Biblioteca consultant el seu catàleg en línia, d'accés públic, disponible en la pàgina web del Ministeri de Política territorial (www.mpt.gob.es)

Igualment, poden delegar les cerques avançades o les consultes de major complexitat en el personal bibliotecari.

També es facilita informació periòdica sobre les novetats bibliogràfiques i el contingut de les últimes revistes ingressades en la Biblioteca mitjançant l'edició de butlletins. Per a la seua recepció poden sol·licitar l'alta en la direcció de correu electrònic bibliodoc.sgt@correo.gob.es

Lectura en sala

Este servici, prestat durant l'horari de funcionament de la Biblioteca, permet la lectura i presa de dades del fons bibliogràfic i documental, i l'accés directe als últims nombres de les revistes rebudes.

Préstec a domicili

El préstec de llibres es facilita únicament al personal del Departament. El préstec té una durada de 30 dies naturals, podent ampliar-se aquest termini mitjançant la corresponent renovació, sempre que el llibre no haguera sigut sol·licitat per un altre usuari. Transcorregut este termini sense haver-se retornat, el Servici de Biblioteca procedirà a l'oportuna reclamació.

Estan excloses del préstec les obres de consulta i referència (enciclopèdies, diccionaris, repertoris de legislació i jurisprudència, etc.), les revistes, i les obres de la col·lecció de publicacions oficials.

Reproducció de publicacions

La reproducció d'articles de revistes i de pàgines de llibres únicament es proporciona per a finalitats d'investigació i estudi. Aquesta reproducció està subjecta a la normativa sobre propietat intel·lectual i depèn de l'estat de conservació de l'original.

Préstec interbibliotecari

Este servici permet als usuaris de la Biblioteca Central del Ministeri de Política Territorial sol·licitar a una altra Biblioteca un original o la reproducció d'una publicació que no es trobe en el seu fons bibliogràfic. La consulta dels originals prestats s'ajustarà a les condicions establides per la Biblioteca prestatària.

Igualment, este servici permet a altres Biblioteques sol·licitar obres de la Biblioteca del Departament per un període de 15 dies, prorrogable sempre que l'obra no haja sigut sol·licitada per un altre usuari d'esta.