Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa en l'Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una ferramenta essencial. Participen en ell nombroses autoritats públiques estatals, autonòmiques i locals per a garantir els drets dels ciutadans i empreses en el mercat interior, en comunicació amb les seues homòlogues d'altres Estats membres.

ACCÉS Al SISTEMA IMI

ACCÉS Al SISTEMA IMI

Accés al Sistema IMI

AVÍS A PROFESSIONALS DEL TRANSPORT PER CARRETERA

AVÍS A PROFESSIONALS DEL TRANSPORT PER CARRETERA

La plataforma per a efectuar les declaracions de desplaçament en el transport per carretera no és IMI, sinó el següent portal, al que poden accedir a través d'esta direcció: https://www.postingdeclaration.eu/landing. El sistema IMI solament pot utilitzar-se per les autoritats competents. Més informació.

Celebració a Espanya del 15º aniversari de l'IMI

Celebració a Espanya del 15º aniversari de l'IMI

A fi del 15º aniversari del Sistema IMI, a Espanya vam tindre ocasió de reunir-nos tant amb les Coordinacions Delegades, el dia 2 d'abril de 2024, com amb les Coordinacions autonòmiques, el dia 9 d'abril de 2024. Més informació.

Celebració a Brussel·les del 15º aniversari de l'IMI

Celebració a Brussel·les del 15º aniversari de l'IMI

El 30 de novembre de 2023 es va celebrar a Brussel·les la conferència d'alt nivell en ocasió del quinzé aniversari d'IMI.  Més informació.

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI')

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI')

Des de la seua entrada en vigor el 4 de desembre de 2012, el Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamente IMI') constituïx un marc jurídic sòlid que garantix el funcionament eficaç del sistema.

IMI i Protecció de dades

Información relativa a la protección de datos de carácter personal en el sistema IMI.

Accés a IMI

IMI: què i qui

El sistema d'informació del mercat interior està destinat exclusivament a les autoritats públiques dels Estats membres (no és accessible als ciutadans ni empreses) i facilita la cooperació administrativa en relació amb diversos àmbits vinculats al mercat interior. Si desitja conéixer globalment què és IMI i qui participa en ell, visite esta secció.

Documentació

Manuals i documentació sobre el sistema IMI, butlletins editats per la coordinació IMI a Espanya, i referències legals sobre el sistema i els àmbits que atén. Si és vosté usuari/a de IMI, trobarà ací informació útil.

Ús i estadístiques

Algunes estadístiques sobre l'ús del sistema.

Enllaços

Enllaços útils per a usuaris d'IMI (sempre actors d'alguna autoritat pública) i també per a ciutadans i empreses.

Sistema d'Informació del Mercat Interior

Coordinadora Nacional del Sistema IMI (*NIMIC)
María José de l'Olmo *Toribio
Passeig de la Castellana 3; 28046-Madrid
nimic@correo.gob.es

 Vea el vídeo promocional IMI rodado en Mallorca por la Comisión UE.