Reials decrets de traspassos

Arreplega els textos íntegres dels acords de traspàs de funcions i serveis a les Comunitats Autònomes que, adoptats pels respectius Plens de les Comissions Mixtes de Transferències, han sigut aprovats per reial decret del Consell de Ministres.