Fons Europeus per a entitats locals

Fons europeus

Fons europeus

Informació sobre la normativa comunitària i específica del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i sobre el Fons Social Europeu (FSE), i actuacions cofinançades amb aquests fons procedents de la Unió Europea.