Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (AECT)

La cooperació transfronterera va rebre en 2006 un important respatler de la Unió Europea mitjançant la creació de la figura jurídica de les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial (*AECT). Són regulades pel Reglament (CE) nº 1082/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol.

Este Reglament ha sigut modificat pel Reglament (UE) nº 1302/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, de modificació de l'anterior pel que fa a la clarificació, a la simplificació i a la millora de la creació i el funcionament de tals agrupacions.

Les *AECT transcendixen la mera cooperació transfronterera, ja que també inclouen la cooperació transnacional i interregional. Després de la nova regulació europea s'obri a més la possibilitat de cooperar amb tercers Estats no membres de la Unió.

Les *AECT estan dotades de personalitat jurídica, es regulen directament pel citat Reglament i per la normativa complementària dels Estats membres. Els membres d'estes agrupacions poden ser tant autoritats regionals i locals, com a organismes de Dret Públic i els propis Estats membres, sent este últim aspecte el més nou de la regulació. Els membres han de procedir almenys de dos Estats de la Unió Europea.

La constitució i regulació de les *AECT s'arreplega en un conveni de cooperació territorial i en els estatuts dels quals es dote cada agrupació en tot el referent a la seua organització i funcionament. El principal objectiu de les *AECT és l'enfortiment de la cohesió econòmica, social i territorial en l'àmbit geogràfic de les mateixes.

Cada agrupació gestiona el seu propi pressupost, disposa de mitjans econòmics i de personal propis i té capacitat per a celebrar contractes, tot açò dins del límit de les competències atribuïdes a cada membre de l'agrupació per la legislació nacional que li siga aplicable.

Amb esta figura, la Unió Europea va més enllà del concepte clàssic de la cooperació transfronterera, entesa només entre veïns fronterers i s'obri la nova via de la “cooperació territorial”, en la qual els propis Estats o regions, fins i tot no fronterers entre si, poden aconseguir acords que beneficien els interessos econòmics o culturals comuns.

A Espanya, el Reial decret 23/2015 de 23 de gener desenvolupa les disposicions del Reglament europeu, arreplegant les modificacions introduïdes per la reforma de 2013.

Agrupacions Europees de Cooperació Territorial

Constituïdes:

 • Galícia-Nord de Portugal
 • Duero-*Douro
 • ZAS-NET
 • Pirineus-Mediterrani
 • Pirineus-Cerdanya
 • Arxipèlag del Mediterrani (*ARCHIMED)
 • Hospital de la Cerdanya
 • *Eurocidade Chaves-*Verín
 • *Eurorregión Aquitània-Euskadi-Navarra
 • Faixa *Pirítica Ibèrica   
 • Ciutats de la Ceràmica (*AEuCC)
 • Xarxa Europea de Coneixement Urbà (*EUKN *EGTC)
 • País Transfronterer d'Art i Història. Les valls catalanes del *Tec i el *Ter
 • León-*Bragança
 • *European *Mycological *Institute (*EMI)
 • *Interpal-Mig Teix
 • *Eurociudad del *Guadiana
 • Riu *Miño
 • Pirineus-*Pyrénées

 

 

Mapa de les *AECT