Dades bàsiques sobre traspassos en la XV Legislatura estatal (des de 17-08-2023)

No s'han produït traspassos de funcions i servicis fins al moment

Traspassos de funcions i servicis fins al moment