Normes de funcionament de la Comissions Mixtes de Transferències

Inclou una recopilació de les normes que regulen el funcionament de les Comissions Mixtes de Transferències entre l'Administració de l'Estat i les diferents Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla.