Para qui és IMI?

Què       Qui       Estructura       Coordinadors       Àmbits

El sistema IMI aquesta destinat exclusivament a les autoritats públiques dels Estats membres i no és accessible als ciutadans ni empreses.

Els ciutadans i empreses disposen d'altres canals per a obtenir informació i/o presentar les seues queixes en relació amb assumptes d'escala europea (en la secció d'enllaços podrà veure alguns d'ells).

Les autoritats públiques trucades a participar en el sistema són totes aquelles que vengen obligades a cooperar amb les seues homòlogues a Europa com a conseqüència de la legislació sobre mercat interior, i més concretament, d'aquelles normes, sovint reglaments i directives, per a les quals estiga aprovat l'ús del sistema IMI (pot consultar la llista actualitzada ací).

Tant autoritats estatals, com a autonòmiques i locals podran participar en el sistema IMI. El nivell d'agregació al que han de participar pot ser molt divers, per exemple una direcció general, una sotsdirecció, un servei, etc. L'objectiu és que participen aquelles unitats i persones que són realment actives en l'aplicació de la legislació. Són aquestes unitats i persones les que es trobaran amb major o menor cotidianeidad davant casos de caràcter transfronterer, desplaçament, etc. que comportaran la necessitat de contactar amb les autoritats de l'estat 'd'origen' d'interessat (empresa o particular) per a intercanviar consultes i informació.

Tant per al registre de noves autoritats, com per a la posterior atenció a les seues necessitats, existeix també un conjunt de coordinadors que els presten el seu suport.