Cooperació Econòmica Local. Ajudes de l'Estat i Fons Europeus

Ací trobarà...

Informació sobre les ajudes i subvencions destinades a entitats locals i finançades amb fons de l'Estat o de la Unió Europea, que són gestionades per la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local.

Fons Europeus per a entitats locals

Fons Europeus per a entitats locals

Informació sobre convocatòries d'ajudes destinades a les entitats locals espanyoles, finançades amb Fons Europeus

Subvencions per danys en infraestructures municipals, xarxa viària provincial i insular

Subvencions per danys en infraestructures municipals, xarxa viària provincial i insular

Mesures de recuperació adoptades per l'Estat per a zones afectades greument per emergències de protecció civil en infraestructures, equipaments o instal·lacions, servicis i xarxes viàries titularitat de les entitats locals afectades.

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals

Informació relativa a l'elaboració i resultats de l'Enquesta d'Infraestructura i Equipaments Locals (EIEL).

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat i altres línies de cooperació

Informació sobre les diferents línies d'ajuda que integren el Programa de Cooperació Econòmica de l'Estat a les inversions de les entitats locals (*CEL), així com d'altres línies de cooperació addicional