Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica

La Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica és l'òrgan superior al que correspon exercir, baix l'autoritat de la titular del Ministeri, a més de les competències que li encomana l'article 62 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, les funcions de proposar i desenvolupar les polítiques del Govern en matèria de conservació, defensa, foment i divulgació de la Memòria Democràtica en virtut dels principis de veritat, justícia, reparació i no repetició.

Secretari d'Estat de Memòria Democràtica: Fernando Martínez López