Personal funcionari accés lliure i promoció interna

En esta secció podrà consultar els processos selectius per a personal funcionari del Ministeri de Política Territorial.