Organigrama

El Reial decret 355/2018, de 6 de juny, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, ha creat el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública com a departament encarregat de les relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració Local i les relatives a l'organització territorial de l'Estat. Li correspon també la proposta i execució de la política del Govern en matèria de funció i governança públiques.

Amb posterioritat, el Reial decret 595/2018, de 22 de juny, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, ha fixat l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública determinant els seus òrgans superiors i directius fins al nivell orgànic de direcció general, quedant format de la següent manera:

Enllaços