Exposició “La *desbandá”, Màlaga

La exposición "La desbandá, 1937. De Málaga a los Pirineos" se alojó en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y ha concluido el 31 de octubre.

Esta exposició ha tingut com a objectiu commemorar el 85 aniversari del gran èxode de població civil que es va produir a través de la carretera de Màlaga a Almeria, immediatament posterior a la presa de la primera ciutat per les forces revoltades durant la guerra civil. De caràcter eminentment pedagògic, l'exposició ha servit per a crear consciència sobre les conseqüències de l'ús de la violència i la destrucció estèril que causen les guerres sobre la població civil.

La exposición surgió de la colaboración conjunta entre la Universidad de Málaga, la Fundación Bancaria Unicaja y este Ministerio.