IMI: què i para qui

Informació general sobre IMI

Informació general sobre IMI

El sistema d'informació del mercat interior és una eina en línia segura i multilingüe concebuda per al seu ús per les autoritats públiques dels Estats membres que facilita la cooperació interadministrativa en relació amb diversos àmbits legislatius de la UE vinculats al mercat interior.
Encara que els usuaris finals d'IMI són les autoritats públiques nacionals, els beneficiaris d'aquesta cooperació administrativa millorada són els ciutadans i empreses.