Estadístiques de traspassos: Traspassos aprovats (1978-2019) i Plens de Comissions Mixtes de Transferències per Legislatures estatals

S'oferixen dades estadístiques sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (inclosa la fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat.