Persoal funcionario acceso libre e promoción interna

Nesta sección poderá consultar os procesos selectivos para persoal funcionario do Ministerio de Política Territorial.

Procesos selectivos de Corpos e Escalas adscritos ao Ministerio de Facenda e Función Pública

Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación

Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación

Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación