Cartas de servizos

A través da Carta de servizos, a Biblioteca Central do Ministerio de Política Territorial manifesta o desexo e a vontade de prestar uns servizos públicos de calidade e eficacia aos seus usuarios.

 

Carta de Servizos da Biblioteca Central (2019-2022)