Para saber máis

O Arquivo Central do Departamento custodia os fondos producidos por varios Ministerios que herdaron sucesivamente as funcións ou competencias que na actualidade posúe o Ministerio de Política Territorial , ou que han ido desaparecendo á vez que os órganos que as xeraban a medida que evolucionaban as súas estruturas orgánicas.

Así, recolle documentación dos seguintes organismos produtores:

Ministerio da Gobernación  Ministerio do Interior (1937- 1978)
Presidencia do Goberno  Ministerio da Presidencia (1952- 1986)
Ministerio de Administración Territorial (1979- 1986)
Ministerio para as Administracións Públicas (1986-2004)
Ministerio de Administracións Públicas (2004-2011)
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (2011- 2018)
Ministerio de Política Territorial e Función Pública (2018 -2021)

Ministerio de Política Territorial (2021. ata a actualidade)

Por iso, o Arquivo é fonte fundamental para a investigación sobre a execución da política do Goberno nas súas relacións coas Comunidades Autónomas e Corporacións Locais, a organización administrativa, o réxime xurídico e retributivo dos funcionarios públicos, os procedementos e inspección de servizos da Administración do Estado, etc.