Concurso xeral (Servizos Periféricos)

Últimas actualizacións:

Concurso xeral Resolución 27 de xaneiro de 2022

  • 22/07/2022 - Resolución do 20 de xullo de 2022, da Subsecretaría, pola que se corrixen erros na do 14 de xullo de 2022.
  • 19/07/2022 - Resolución do 14 de xullo de 2022, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso xeral, convocado por Resolución do 27 de xaneiro de 2022.
  • 19/07/2022 - Nota informativa puntuacións finais.

FINALIZADO - Resolución de 27 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo (BOE 05/02/2022)


        

Presentación telemática de solicitudes

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del portal «Funciona», en el enlace Funciona (Recursos Humanos, Mis Servicios de RRHH


https://www.funciona.es/public/funciona/AreaPersonal/autoservicio.html