Documentación

Manuais e documentación sobre o sistema *IMI, boletíns editados pola coordinación *IMI en España, e referencias legais sobre o sistema e os ámbitos que atende.

Documentación sobre o sistema *IMI

Textos legais

Información específica sobre cada ámbito atendido en *IMI

Formación