Resultados electorais e composición Asembleas lexislativas

De acordo co establecido na Constitución e nos Estatutos de Autonomía, as Comunidades Autonómas son competentes e os responsables da convocatoria e celebración de eleccións para a formación das súas respectivas Asembleas Lexislativas.

Na práctica, as Comunidades Autónomas seguen o modelo parlamentarista do Estado, con Asembleas elixidas por 4 anos e mediante sistema electoral proporcional corrixido por regúlaa d´Hondt. As únicas peculiaridades refírense a a circunscrición electoral, que adoita ser a provincia, salvo nos casos de Asturias, Murcia, Canarias e Illes Balears; e ao requisito de votos mínimos necesarios para acceder á Asemblea lexislativa, que nalgúns casos é do 5 %, mentres que a regra xeral do Estado e noutras Comunidades é do 3%.

Nos documentos relacionados achégase a proclamación oficial de candidatos electos e de resultados realizadas polas correspondentes xuntas electorais.