Normas de funcionamento das Comisións Mixtas de Transferencias

Inclúe unha recompilación das normas que regulan o funcionamento das Comisións Mixtas de Transferencias entre a Administración do Estado e as distintas Comunidades Autónomas e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla.